ఉచిత న్యాయ సలహాలు

Created with Sketch.

ఉచిత న్యాయ సలహాలు

మన పద్మశాలి క్లబ్ బందువులందరికి ఉచిత న్యాయ సలహాలు ఇవ్వడానికి మన న్యాయకోవిదులు కూడా ముందుకు వస్తున్నారు. మెంబెర్లందరికి వారు కావలసిన సహకారాన్ని అందజేస్తారు. మన కులంలోని పేదలకు సంబందించిన కేసులను కూడా వారు ఉచితంగా వాదిస్తామని ముందుకు రావడం క్లబ్ కు సంతోషం కలిగించే అంశం. ఇందుకోసం న్యాయవాద సేవలకై ప్రత్యేక వసతి కల్పించబడుతుంది

Open chat
1
Welcome to WPC (Warangal Padmashali Club)
How can i Help you..!
Powered by