మహిళా దినం

Created with Sketch.

వారంలో ఒక రోజును తగిన రక్షణ చర్యలతో మన క్లబ్ లో మహిళలు, పిల్లల కోసం కేటాహించుకుంటాం. ఆ రోజు పురుషులకు ప్రవేశం ఉండదు.క్లబ్ నిర్వాహకులుగా కూడా ఆ రోజు మహిళలే ఉంటారు.దీని వలన మహిళలు,పిల్లలు ఎటువంటి బిడియం, సంకోచం లేకుండా స్విమ్మింగ్ చెయ్యవచ్చు.వివిధ రకాల ఆటలు ఆడుకోవచ్చు అనందహోత్సహాలతో గడపవచ్చు,వరంగల్ పద్మశాలి క్లబ్ మెంబర్లు కుటుంబ సభ్యులకు మాత్రమే ఈ సదవకాశం

Open chat
1
Welcome to WPC (Warangal Padmashali Club)
How can i Help you..!
Powered by