వైద్య సేవా

Created with Sketch.

ఉచితంగా ఆరోగ్య పరీక్షలు

మన వరంగల్ జిల్లాలో పద్మశాలి కులానికి చెందిన అనేక మంది సేవా సంపన్నులైన వైద్యులున్నారు వారికి మనం మన క్లబ్ లో వసతి కల్పించడం ద్వారా వారి సేవలందుకోవడానికి వీలున్నది. మెంబర్లకు ఉచితంగా ఆరోగ్య పరీక్షలు చెయ్యడానికి వైద్యులు సిద్ధంగా ఉన్నారు. రోగ నిర్దారణ పరీక్షలలో వారి హాస్పిటల్స్ నందు రహితీలు ఇవ్వడానికి, పేదలకు ఉచితంగా వైద్య సేవాలందించడానికి వారు సుముఖంగా ఉన్నారు

Open chat
1
Welcome to WPC (Warangal Padmashali Club)
How can i Help you..!
Powered by