సండే బఫెట్ లాంచ్

Created with Sketch.

సండే బఫెట్ లాంచ్

మన పద్మశాలి కుటుంబాల మధ్య పరిచయాలు విరివిగా పెరుగు,బహుళ లాభదాయకంగా మారడానికి వీలుగా ప్రతి ఆదివారం క్లబ్ సభ్యుల సభ్యుల కోసం కేటాయించుకుంటాం.నామమాత్రపు ధరలకే అందరికి ఆహార పదార్దాలు(లంచ్) అందజేస్తాం.దీంతో మనుషులు దగ్గరవుతారు.పిల్లలు , పెద్దలు మాట్లాడుకుంటారు ,స్నేహం చేస్తారు. బంధుత్వం కలుపుకుంటారు. ఇది బహుళ ప్రయోజనకారిగా ఉంటుంది. మన పిల్లల పెళ్లి సంబంధాలకు ఇది ఒక గొప్ప వేధికావుతుంది. కుటుంబాల గురుంచి తెలుసుకోవడానికి,సంబంధాలు కలుపుకోవడానికి మన క్లబ్ గొప్ప వేదిక కల్పిస్తుంది.

Open chat
1
Welcome to WPC (Warangal Padmashali Club)
How can i Help you..!
Powered by